Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan Korporativ boshqaruv kodeksi
tavsiyalarini o’z faoliyatiga qabul qilinganligi to’g'risida

X A B A R

«Guliston ekstrakt yog’» Aksiyadorlik Jamiyati

 (aksiyadorlik jamiyati nomi)

Guliston ekstrakt yog’” AJ shuni ma’lum qiladiki, aktsiyadorlar umumiy yig’ilishining 27 iyun 2016 yildagi №1 qarori bilan jamiyat tomonidan 27 iyun 2016 yildan boshlab Aktsiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish komissiyasi yig’ilishining 31 dekabr 2015 yil №9 bayonnomasi bilan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksiga rioya qilish majburiyati qabul qilindi.

(chop etilgan sana: 27.06.2016 y.)

Print Friendly