32-sonli muhim fakt 03.07.2017 y.
2016 yil uchun qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash

1 EMITENTNING NOMI
To’liq:  ”Guliston ekstrakt yog’” Akciyadorlik Jamiyati
Qisqartirilgan:  ”Guliston ekstrakt yog’” AJ
Birja tikerining nomi:*  -
2 ALOQA MA’LUMOTLARI
Joylashgan eri:  Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Pochta manzili:  Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Elektron pochta manzili:*  sirdmez@mail.ru gulistonyog@umail.uz
Rasmiy veb-sayti:*  gulistonyog.uz
3 MUHIM FAKT TO’G'RISIDA AXBOROT
Muhim faktning raqami:  32
Muhim faktning nomi:  Qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash
Emitentning qaror qabul qilgan organi:  Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi
Qaror qabul qilingan sana:  2017 yil 23 iyun
Emitent organi majlisi (yig’ilishi) bayonnomasi tuzilgan sana:  2017 yil 03 iyul
Oddiy aksiyalar bo’yicha dividendlarni hisoblash*
bir dona aksiyaga so’mda: *  1717 so’m
bir dona aksiyaning nominal qiymatiga (%da):  85,89 %
Imtiyozli aksiyalar bo’yicha dividendlarni hisoblash *
bir dona aksiyaga so’mda: *  1717 so’m
bir dona aksiyaning nominal qiymatiga (%da):  85,89 %
Boshka qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash *
bir dona qimmatli qog’ozga (so’mda):  -
bir dona qimmatli qog’ozning nominal qiymatiga (%da):  -
Qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni to’lashni boshlash va tugash sanasi Boshlash sanasi Tugash sanasi
oddiy aksiyalar boyicha:  03.07.2017 y.  21.08.2017 y.
imtiyozli aksiyalar bo’yicha:  03.07.2017 y.  21.08.2017 y.
boshka qimmatli qog’ozlar bo’yicha:  -  -
Qimmatli qog’ozlar bo’yicha hisoblangan daromadni to’lash shakli (pul mablag’lari va boshqa mol-mulk):  pul mablag’lari, naqd pulsiz shaklida
Print Friendly