2018 yil yakunlari bo’yicha
korporativ boshqaruv tizimini baholash
umumiy jadvali
Yo’nalish Savollar soni Bo’lishi mumkin ballar  Haqiqiy baholash
Min. Mak.
1 Korporativ boshqaruv Kodeksini joriy etishga tayyorgarlik ko’rish tartib-taomillarini baholash 13 -135 135 135
2 Korporativ boshqaruv Kodeksi tavsiyalariga rioya qilishni baholash 37 -360 360 100
3 Jamiyat boshqaruv tuzilmasining muvofiqligini baholash 3 -30 30 20
4 Tanlov orqali ishga yollashni baholash 5 -45 45 40
5 MQXS (MSFO) va XAS (MSA) bo’yicha e’lon qilishga o’tishni baholash 3 -50 50 50
6 Zamonaviy boshqaruv tizimlarini (ISO, ERP, NIOKR va h.k.) tatbiq etishni baholash 5 -55 55 30
7 Axborot siyosatini baholash 5 -170 320 94
8 Moliyaviy natijalarni baholash 4 -150 150 100
9 Boshqa yo’nalishlarni baholash 25 -205 55 -15
Jami: 100 -1200 1200 554
Foiz ko’rsatkichidagi yakuniy baholash  46 %

«Guliston ekstrakt yog’» AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash yakunlari bo’yicha «Gulistan Brok Depo» MChJ konsalting kompaniyasining 2019 yil 14 maydagi 15/НЗ-2019-sonli hisobot ko’rib chikish

14.05.2019


2017 yil yakunlari bo’yicha
korporativ boshqaruv tizimini baholash
umumiy jadvali
Yo’nalish Savollar soni Bo’lishi mumkin ballar  Haqiqiy baholash
Min. Mak.
1 Korporativ boshqaruv Kodeksini joriy etishga tayyorgarlik ko’rish tartib-taomillarini baholash 13 -135 135 135
2 Korporativ boshqaruv Kodeksi tavsiyalariga rioya qilishni baholash 37 -360 360 220
3 Jamiyat boshqaruv tuzilmasining muvofiqligini baholash 3 -30 30 30
4 Tanlov orqali ishga yollashni baholash 5 -45 45 40
5 MQXS (MSFO) va XAS (MSA) bo’yicha e’lon qilishga o’tishni baholash 3 -50 50 50
6 Zamonaviy boshqaruv tizimlarini (ISO, ERP, NIOKR va h.k.) tatbiq etishni baholash 5 -55 55 25
7 Axborot siyosatini baholash 5 -170 320 33
8 Moliyaviy natijalarni baholash 4 -150 150 -110
9 Boshqa yo’nalishlarni baholash 25 -205 55 -20
Jami: 100 -1200 1200 403
Foiz ko’rsatkichidagi yakuniy baholash  34 %

«Guliston ekstrakt yog’» AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash yakunlari bo’yicha «Gulistan Brok Depo» MChJ konsalting kompaniyasining 2018 yil 18 apreldagi 05/НЗ-2018-sonli hisobot ko’rib chikish

18.04.2018


 

2016 yil yakunlari bo’yicha
korporativ boshqaruv tizimini baholash
umumiy jadvali
Yo’nalish Savollar soni Bo’lishi mumkin ballar  Haqiqiy baholash
Min. Mak.
1 Korporativ boshqaruv Kodeksini joriy etishga tayyorgarlik ko’rish tartib-taomillarini baholash 13 -135 135 135
2 Korporativ boshqaruv Kodeksi tavsiyalariga rioya qilishni baholash 37 -360 360 120
3 Jamiyat boshqaruv tuzilmasining muvofiqligini baholash 3 -30 30 -20
4 Tanlov orqali ishga yollashni baholash 5 -45 45 -5
5 MQXS (MSFO) va XAS (MSA) bo’yicha e’lon qilishga o’tishni baholash 3 -50 50 50
6 Zamonaviy boshqaruv tizimlarini (ISO, ERP, NIOKR va h.k.) tatbiq etishni baholash 5 -55 55 -10
7 Axborot siyosatini baholash 5 -170 320 290
8 Moliyaviy natijalarni baholash 4 -150 150 100
9 Boshqa yo’nalishlarni baholash 25 -205 55 -45
Jami: 100 -1200 1200 615
Foiz ko’rsatkichidagi yakuniy baholash  51 %

«Guliston ekstrakt yog’» AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash yakunlari bo’yicha «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» MChJ konsalting kompaniyasining 2017 yil 16 maydagi 01/01-82/1-sonli hisobot ko’rib chikish

16.05.2017


 

2016 yil 9 oylik yakunlari bo’yicha
korporativ boshqaruv tizimini baholash
umumiy jadvali
Yo’nalish Savollar soni Bo’lishi mumkin ballar  Haqiqiy baholash
Min. Mak.
1 Korporativ boshqaruv Kodeksini joriy etishga tayyorgarlik ko’rish tartib-taomillarini baholash 13 -135 135 135
2 Korporativ boshqaruv Kodeksi tavsiyalariga rioya qilishni baholash 37 -360 360 110
3 Jamiyat boshqaruv tuzilmasining muvofiqligini baholash 3 -30 30 -20
4 Tanlov orqali ishga yollashni baholash 5 -45 45 -35
5 MQXS (MSFO) va XAS (MSA) bo’yicha e’lon qilishga o’tishni baholash 3 -50 50 30
6 Zamonaviy boshqaruv tizimlarini (ISO, ERP, NIOKR va h.k.) tatbiq etishni baholash 5 -55 55 -10
7 Axborot siyosatini baholash 5 -170 320 102
8 Moliyaviy natijalarni baholash 4 -150 150 100
9 Boshqa yo’nalishlarni baholash 25 -205 55 -60
Jami: 100 -1200 1200 352
Foiz ko’rsatkichidagi yakuniy baholash  29 %

«Guliston ekstrakt yog’» AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash yakunlari bo’yicha «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» MChJ konsalting kompaniyasining 2017 yil 19 yanvardagi 01/01-09-sonli hisobot ko’rib chikish

19.01.2017


 

Print Friendly