“Guliston ekstrakt yog’” AJ

hisoblangan va tulangan dividendlar bo’icha

MA’LUMOT

(yangilandi 01.05.2019 y.) 
2013 yil uchun ma’lumotlari 
Sof foyda (ming.so’m) 170 354
Jami, aksiyalar: (dona) 493 730
-oddiy 488 584
-imtiyozli 5 146
Bir dona aksiya bo’icha dividend summasi, (so’m) 173,65
Jami hisoblangan dividendlar (so’m) 85 736 215
Dividend soligi, (so’m) 8 573 622
Tulanishga lozim bo’lgan dividendlar, (so’m) 77 162 593
Tulangan,(so’m) 77 162 593
Qarzdorligi qoldiq, (so’m) 0
2014 yil uchun ma’lumotlari 
Sof foyda (ming.so’m) 388 605
Jami, aksiyalar: (dona) 493 730
-oddiy 488 584
-imtiyozli 5 146
Bir dona aksiya bo’icha dividend summasi, (so’m) 433,38
Jami hisoblangan dividendlar (so’m) 213 974 682
Dividend soligi, (so’m) 20 476 094
Tulanishga lozim bo’lgan dividendlar, (so’m) 192 577 214
Tulangan,(so’m) 192 577 214
Qarzdorligi qoldiq, (so’m) 0
2015 yil uchun ma’lumotlari 
Sof foyda (ming.so’m) 1 114 750
Jami, aksiyalar: (dona) 493 730
-oddiy 488 584
-imtiyozli 5 146
Bir dona aksiya bo’icha dividend summasi, (so’m) 221,00
Jami hisoblangan dividendlar (so’m) 109 114 330
Dividend soligi, (so’m) 10 911 433
Tulanishga lozim bo’lgan dividendlar, (so’m) 98 202 897
Tulangan,(so’m) 98 202 897
Qarzdorligi qoldiq, (so’m) 0
2016 yil uchun ma’lumotlari 
Sof foyda (ming.so’m) 8 479 734
Jami, aksiyalar: (dona) 493 730
-oddiy 488 584
-imtiyozli 5 146
Bir dona aksiya bo’icha dividend summasi, (so’m) 1717,00
Jami hisoblangan dividendlar (so’m) 847 734 410
Dividend soligi, (so’m) 84 773 441
Tulanishga lozim bo’lgan dividendlar, (so’m) 762 960 969
Tulangan,(so’m) 762 960 969
Qarzdorligi qoldiq, (so’m) 0
2017 yil uchun ma’lumotlari 
Sof foyda (ming.so’m) 2 286 711
Jami, aksiyalar: (dona) 493 730
-oddiy 488 584
-imtiyozli 5 146
Bir dona aksiya bo’icha dividend summasi, (so’m) 2314,00
Jami hisoblangan dividendlar (so’m) 1 142 491 220
Dividend soligi, (so’m) 114 249 122
Tulanishga lozim bo’lgan dividendlar, (so’m) 1 028 242 098
Tulangan,(so’m) 972 972 980
Qarzdorligi qoldiq, (so’m) 55 269 118
2019 y. 1 may xolatiga qoldiq
Qarzdorligi qoldiq, (so’m) 55 269 118
Print Friendly