AUY qarorlari

23 iyun 2017 yilda bo’lib o’tgan ”Guliston ekstrakt yog’” AJning Aksiyadorlar Umumiy Yig’ilishi qarorlari

Ko’rib chiqish (PDF, 175 KB)

27 iyun 2016 yilda bo’lib o’tgan ”Guliston ekstrakt yog’” AJning Aksiyadorlar Umumiy Yig’ilishi qarorlari

Ko’rib chiqish (PDF, 157 KB)

27 iyun 2015 yilda bo’lib o’tgan ”Guliston ekstrakt yog’” AJning Aksiyadorlar Umumiy Yig’ilishi qarorlari

Ko’rib chiqish (PDF, 150 KB)

16 may 2014 yilda bo’lib o’tgan ”Guliston ekstrakt yog’” AJning Aksiyadorlar Umumiy Yig’ilishi qarorlari

Ko’rib chiqish (PDF, 138 KB)

28 iyun 2013 yilda bo’lib o’tgan ”Guliston ekstrakt yog’” AJning Aksiyadorlar Umumiy Yig’ilishi qarorlari

Ko’rib chiqish (PDF, 131 KB)

Print Friendly