Emitentning 2013 yil yakunlari bo’yicha 
YILLIK HISOBOTI
Tasdiqlangan: 2014 yil 16 maydagi Aksiyadorlik Umumiy Yigilish
(tasdiqlangan boshqaruv organi va sanasi ko’rsatiladi)
1 Emitentning nomi:
to’liq ”Guliston ekstrakt yog’” Aksiyadorlik Jamiyati
qisqartirilgan ”Guliston ekstrakt yog’” AJ
2 Joylashgan eri (pochta manzili): Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
3 Bank rekvizitlari: “Ipak Y’oli” bank Chilonzor filiali, hisob raqami№20210000500209300001, MFO:01067
4 Ro’yxatdan o’tkazish va identifikastiya raqamlari:
ro’yxatdan o’tkazuvchi organ №190 Davlat soliq xizmati organi ИНН 200323067
Davlat statistika organi MShT:1150 KTUT:05578258 XXTUT:18121 MXOBT:1724401
5 O’tgan yildagi xo’jalik faoliyati natijalari haqidagi axborot
5.1. Ustav kapitalining rentabellik koeffistienti 23,0%. 5.6. Emitentning o’z mablag’larining qarz mablag’lariga nisbati 0,4%.
5.2. Umumiy to’lovga layoqatlilikni qoplash koeffistienti 2,08%. 5.7. Hisobot yilida hisoblangan dividendlar hajmi (jami 85.736.215 so’m va aksiya nominaliga nisbatan 11,58%)
5.3. Mutlaq likvidlik koeffistienti 0,2%. 5.8. Daromadni to’lash bo’yicha qarz: aksiyalar bo’yicha hisobot davrida: 85.736.215 so’m
aksiyalar bo’yicha boshqa davr uchun: 15.474.436 so’m (hisoblangan sana ko’rsatiladi 2011 y.);
boshqa qimmatli qog’ozlar bo’yicha: - so’m (hisoblangan sana —- va qimmatli qog’ozlar turi
ko’rsatiladi —- )
5.4. O’z mablag’larining jalb qilingan mablag’lariga nisbati koeffistienti 0,04%.
5.5. Asosiy fondlarning yangilanish koeffistienti __%.
6 Mansabdor shaxslarning shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlarning asoslari:
O’zgartirish
sanasi
Boshqaruv
organi
Mansabdor
shaxsning
F.I.O.
Asos Saylangan (tayinlangan) tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan)
1 16.05.2014 Ijroiya organ Nizamov Abdusalom Abdukarimovich O’zR Vazirlar Maxkamasining 2014 y. 9 apreldagi 03-38-2-sonli hat, Oziq-Ovqat sanoat korxonalari uyushmasining 2014 y. 16 apreldagi ВД/9-829-sonli hat tayinlangan
7 Qo’shimcha chiqarilgan qimmatli qog’ozlar haqidagi asosiy ma’lumotlar
(hisobot davrida qimmatli qog’ozlarning qo’shimcha chiqarilishi amalga oshirilgan bo’lsa to’ldiriladi):
7.1 Chiqarish to’g’risida qaror qabul qilgan organ  -
7.2 Davlat ro’yxatidan o’tgan raqami va sanasi  -
7.3 Qimmatli qog’ozlar soni (dona) va chiqarilish hajmi (so’m)  -
7.4 Qimmatli qog’ozlarni joylashtirish usuli  -
7.5 Joylashtirish muddati:  -
Boshlanish sanasi  -
Yakunlanish sanasi  -
8. Hisobot yilidagi emitentning faoliyatidagi muhim faktlar.
Muhim fakt gi muhim faktlar Yuz bergan sana him faktlar E’lonning manbasi, raqami va sanasi
 №03 Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar 28.06.2013 y. 06.07.2013 y. Biznes Daily Gazetasi
 №16 Qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash, emitentning qimmatli qog’ozlari bo’yicha daromadlarni to’lashning boshlanganligi va tugallanganligi 28.06.2013 y. 06.07.2013 y. Biznes Daily Gazetasi
№19 Jamiyat affillangan shaxslarining ro’yxatidagi ularga tegishli qimmatli qog’ozlarning miqdori va nomi ko’rsatilgan holdagi o’zgarishlar 16.01.2013 y. 28.06.2013 y. 22.06.2013 Biznes Daily Gazetasi 06.07.2013 y. Biznes Daily Gazetasi
9 Buxgalterlik balansi.  Ko’rib chiqish
10 Moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot.  Ko’rib chiqish
11 Auditorlik tashkiloti xulosasining nusxasi.  Ko’rib chiqish
12 Emitent tomonidan hisobot yilida tuzilgan yirik bitimlar va manfaatdor shaxslar bilan tuzilgan bitimlar ro’yxati. -
Print Friendly