8-sonli muhim fakt 01.08.2019 y.
Mansabdor shaxslarning (kuzatuv kengashining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

6-sonli muhim fakt 01.08.2019 y.
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Continue reading

36-sonli muhim fakt 01.03.2019 y.
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarislar

Continue reading

6-sonli muhim fakt 01.03.2019 y.
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Continue reading

8-sonli muhim fakt 01.03.2019 y.
Mansabdor shaxslarning (taftish komissiyasining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

8-sonli muhim fakt 01.03.2019 y.
Mansabdor shaxslarning (kuzatuv kengashining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

6-sonli muhim fakt 19.11.2018 y.
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Continue reading

36-sonli muhim fakt 03.07.2018 y.
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarislar

Continue reading

6-sonli muhim fakt 03.07.2018 y.
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Continue reading

32-sonli muhim fakt 03.07.2018 y.
2017 yil uchun qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash

Continue reading

8-sonli muhim fakt 03.07.2018 y.
Mansabdor shaxslarning (taftish komissiyasining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

8-sonli muhim fakt 03.07.2018 y.
Mansabdor shaxslarning (ijroiya organining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

8-sonli muhim fakt 03.07.2018 y.
Mansabdor shaxslarning (kuzatuv kengashining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

28-sonli muhim fakt 03.02.2018 y.
Qimmatli qog’ozlar chiqarilishini amalga oshmagan deb topish

Continue reading

36-sonli muhim fakt 13.12.2017 y.
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarislar

Continue reading

6-sonli muhim fakt 13.12.2017 y.
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Continue reading

8-sonli muhim fakt 13.12.2017 y.
Mansabdor shaxslarning (kuzatuv kengashining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

8-sonli muhim fakt 07.12.2017 y.
Mansabdor shaxslarning (ijroiya organining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

20-sonli muhim fakt 17.11.2017 y.
Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi

Continue reading

15-sonli muhim fakt 17.11.2017 y.
Ustav kapitalining 50 foizidan ortiq miqdorda kredit olinganligi

Continue reading

6-sonli muhim fakt 15.09.2017 y.
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Continue reading

15-sonli muhim fakt 24.08.2017 y.
Ustav kapitalining 50 foizidan ortiq miqdorda kredit olinganligi

Continue reading

8-sonli muhim fakt 06.07.2017 y.
Mansabdor shaxslarning (ijroiya organining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

8-sonli muhim fakt 03.07.2017 y.
Mansabdor shaxslarning (taftish komissiyasining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

8-sonli muhim fakt 03.07.2017 y.
Mansabdor shaxslarning (kuzatuv kengashining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

36-sonli muhim fakt 03.07.2017 y.
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarislar

Continue reading

6-sonli muhim fakt 03.07.2017 y.
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Continue reading

32-sonli muhim fakt 03.07.2017 y.
2016 yil uchun qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash

Continue reading

8-sonli muhim fakt 03.07.2017 y.
Mansabdor shaxslarning (ijroiya organining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

25-sonli muhim fakt 12.12.2016 y.
2016 yilda qimmatli qog’ozlarni chiqarish

Continue reading

20-sonli muhim fakt 16.11.2016 y.
Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi

Continue reading

15-sonli muhim fakt 16.11.2016 y.
Ustav kapitalining 50 foizidan ortiq miqdorda kredit olinganligi

Continue reading

8-sonli muhim fakt 15.11.2016 y.
Mansabdor shaxslarning (ijroiya organining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

36-sonli muhim fakt 15.11.2016 y.
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarislar

Continue reading

6-sonli muhim fakt 08.11.2016 y.
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Continue reading

28-sonli muhim fakt 10.10.2016 y.
Qimmatli qog’ozlar chiqarilishini amalga oshmagan deb topish

Continue reading

6-sonli muhim fakt 05.08.2016 y.
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Continue reading

36-sonli muhim fakt 05.07.2016 y.
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarislar

Continue reading

6-sonli muhim fakt 05.07.2016 y.
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Continue reading

32-sonli muhim fakt 05.07.2016 y.
2015 yil uchun qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash

Continue reading

8-sonli muhim fakt 05.07.2016 y.
Mansabdor shaxslarning (ijroiya organining) shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlar

Continue reading

36-sonli muhim fakt 20.05.2016 y.
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarislar

Continue reading

25-sonli muhim fakt 23.09.2015 y.
2015 yilda qimmatli qog’ozlarni chiqarish

Continue reading

32-sonli muhim fakt 27.06.2015 y.
2014 yil uchun qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash

Continue reading

Yangiliklar

ЕПКИ

ИРСФР

Widgets