Emitentning 2014 yil yakunlari bo’yicha 
YILLIK HISOBOTI
Tasdiqlangan: 2015 yil 27 iyundagi Aksiyadorlik Umumiy Yigilish
(tasdiqlangan boshqaruv organi va sanasi ko’rsatiladi)
1 Emitentning nomi:
to’liq ”Guliston ekstrakt yog’” Aksiyadorlik Jamiyati
qisqartirilgan ”Guliston ekstrakt yog’” AJ
2 Joylashgan eri (pochta manzili): Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
3 Bank rekvizitlari: “Ipak Y’oli” bank Chilonzor filiali, hisob raqami№20210000500209300001, MFO:01067
4 Ro’yxatdan o’tkazish va identifikastiya raqamlari:
ro’yxatdan o’tkazuvchi organ №190 Davlat soliq xizmati organi ИНН 200323067
Davlat statistika organi MShT:1150 KTUT:05578258 XXTUT:18121 MXOBT:1724401
5 O’tgan yildagi xo’jalik faoliyati natijalari haqidagi axborot
5.1. Ustav kapitalining rentabellik koeffistienti 46,7%. 5.6. Emitentning o’z mablag’larining qarz mablag’lariga nisbati 0,4%.
5.2. Umumiy to’lovga layoqatlilikni qoplash koeffistienti 2,0%. 5.7. Hisobot yilida hisoblangan dividendlar hajmi (jami 213.974.682 so’m va aksiya nominaliga nisbatan 25,7%)
5.3. Mutlaq likvidlik koeffistienti 0,09%. 5.8. Daromadni to’lash bo’yicha qarz: aksiyalar bo’yicha hisobot davrida: 213.974.682 so’m
aksiyalar bo’yicha boshqa davr uchun: 46.904.389 so’m (hisoblangan sana ko’rsatiladi 26.07.2014 y.);
boshqa qimmatli qog’ozlar bo’yicha: - so’m (hisoblangan sana —- va qimmatli qog’ozlar turi
ko’rsatiladi —- )
5.4. O’z mablag’larining jalb qilingan mablag’lariga nisbati koeffistienti 0,5%.
5.5. Asosiy fondlarning yangilanish koeffistienti 4,1%.
6 Mansabdor shaxslarning shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlarning asoslari:
O’zgartirish
sanasi
Boshqaruv
organi
Mansabdor
shaxsning
F.I.O.
Asos Saylangan (tayinlangan) tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan)
- - - - - -
7 Qo’shimcha chiqarilgan qimmatli qog’ozlar haqidagi asosiy ma’lumotlar
(hisobot davrida qimmatli qog’ozlarning qo’shimcha chiqarilishi amalga oshirilgan bo’lsa to’ldiriladi):
7.1 Chiqarish to’g’risida qaror qabul qilgan organ  -
7.2 Davlat ro’yxatidan o’tgan raqami va sanasi  -
7.3 Qimmatli qog’ozlar soni (dona) va chiqarilish hajmi (so’m)  -
7.4 Qimmatli qog’ozlarni joylashtirish usuli  -
7.5 Joylashtirish muddati:  -
Boshlanish sanasi  -
Yakunlanish sanasi  -
8. Hisobot yilidagi emitentning faoliyatidagi muhim faktlar.
Muhim fakt gi muhim faktlar Yuz bergan sana him faktlar E’lonning manbasi, raqami va sanasi
 №03 Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar 16.05.2014 y.
 №16 Qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash, emitentning qimmatli qog’ozlari bo’yicha daromadlarni to’lashning boshlanganligi va tugallanganligi 16.05.2014 y.
№19 Jamiyat affillangan shaxslarining ro’yxatidagi ularga tegishli qimmatli qog’ozlarning miqdori va nomi ko’rsatilgan holdagi o’zgarishlar 16.05.2014 y.
9 Buxgalterlik balansi.  Ko’rib chiqish
10 Moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot.  Ko’rib chiqish
11 Auditorlik tashkiloti xulosasining nusxasi.  Ko’rib chiqish
12 Emitent tomonidan hisobot yilida tuzilgan yirik bitimlar va manfaatdor shaxslar bilan tuzilgan bitimlar ro’yxati. -
Emitentning 2013 yil yakunlari bo’yicha 
YILLIK HISOBOTI
Tasdiqlangan: 2014 yil 16 maydagi Aksiyadorlik Umumiy Yigilish
(tasdiqlangan boshqaruv organi va sanasi ko’rsatiladi)
1 Emitentning nomi:
to’liq ”Guliston ekstrakt yog’” Aksiyadorlik Jamiyati
qisqartirilgan ”Guliston ekstrakt yog’” AJ
2 Joylashgan eri (pochta manzili): Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
3 Bank rekvizitlari: “Ipak Y’oli” bank Chilonzor filiali, hisob raqami№20210000500209300001, MFO:01067
4 Ro’yxatdan o’tkazish va identifikastiya raqamlari:
ro’yxatdan o’tkazuvchi organ №190 Davlat soliq xizmati organi ИНН 200323067
Davlat statistika organi MShT:1150 KTUT:05578258 XXTUT:18121 MXOBT:1724401
5 O’tgan yildagi xo’jalik faoliyati natijalari haqidagi axborot
5.1. Ustav kapitalining rentabellik koeffistienti 23,0%. 5.6. Emitentning o’z mablag’larining qarz mablag’lariga nisbati 0,4%.
5.2. Umumiy to’lovga layoqatlilikni qoplash koeffistienti 2,08%. 5.7. Hisobot yilida hisoblangan dividendlar hajmi (jami 85.736.215 so’m va aksiya nominaliga nisbatan 11,58%)
5.3. Mutlaq likvidlik koeffistienti 0,2%. 5.8. Daromadni to’lash bo’yicha qarz: aksiyalar bo’yicha hisobot davrida: 85.736.215 so’m
aksiyalar bo’yicha boshqa davr uchun: 15.474.436 so’m (hisoblangan sana ko’rsatiladi 2011 y.);
boshqa qimmatli qog’ozlar bo’yicha: - so’m (hisoblangan sana —- va qimmatli qog’ozlar turi
ko’rsatiladi —- )
5.4. O’z mablag’larining jalb qilingan mablag’lariga nisbati koeffistienti 0,04%.
5.5. Asosiy fondlarning yangilanish koeffistienti __%.
6 Mansabdor shaxslarning shaxsiy tarkibidagi o’zgarishlarning asoslari:
O’zgartirish
sanasi
Boshqaruv
organi
Mansabdor
shaxsning
F.I.O.
Asos Saylangan (tayinlangan) tarkibdan chiqarilgan (bo’shatilgan)
1 16.05.2014 Ijroiya organ Nizamov Abdusalom Abdukarimovich O’zR Vazirlar Maxkamasining 2014 y. 9 apreldagi 03-38-2-sonli hat, Oziq-Ovqat sanoat korxonalari uyushmasining 2014 y. 16 apreldagi ВД/9-829-sonli hat tayinlangan
7 Qo’shimcha chiqarilgan qimmatli qog’ozlar haqidagi asosiy ma’lumotlar
(hisobot davrida qimmatli qog’ozlarning qo’shimcha chiqarilishi amalga oshirilgan bo’lsa to’ldiriladi):
7.1 Chiqarish to’g’risida qaror qabul qilgan organ  -
7.2 Davlat ro’yxatidan o’tgan raqami va sanasi  -
7.3 Qimmatli qog’ozlar soni (dona) va chiqarilish hajmi (so’m)  -
7.4 Qimmatli qog’ozlarni joylashtirish usuli  -
7.5 Joylashtirish muddati:  -
Boshlanish sanasi  -
Yakunlanish sanasi  -
8. Hisobot yilidagi emitentning faoliyatidagi muhim faktlar.
Muhim fakt gi muhim faktlar Yuz bergan sana him faktlar E’lonning manbasi, raqami va sanasi
 №03 Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar 28.06.2013 y. 06.07.2013 y. Biznes Daily Gazetasi
 №16 Qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash, emitentning qimmatli qog’ozlari bo’yicha daromadlarni to’lashning boshlanganligi va tugallanganligi 28.06.2013 y. 06.07.2013 y. Biznes Daily Gazetasi
№19 Jamiyat affillangan shaxslarining ro’yxatidagi ularga tegishli qimmatli qog’ozlarning miqdori va nomi ko’rsatilgan holdagi o’zgarishlar 16.01.2013 y. 28.06.2013 y. 22.06.2013 Biznes Daily Gazetasi 06.07.2013 y. Biznes Daily Gazetasi
9 Buxgalterlik balansi.  Ko’rib chiqish
10 Moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot.  Ko’rib chiqish
11 Auditorlik tashkiloti xulosasining nusxasi.  Ko’rib chiqish
12 Emitent tomonidan hisobot yilida tuzilgan yirik bitimlar va manfaatdor shaxslar bilan tuzilgan bitimlar ro’yxati. -
Emitentning 2016 yil 1 yarim yil yakunlari bo’yicha 
HISOBOTI

 

 1.

EMITENTNING NOMI

To’liq:  ”Guliston ekstrakt yog’” Aksiyadorlik Jamiyati
Qisqartirilgan:  ”Guliston ekstrakt yog’” AJ
Birja tikerining nomi:* -

 2.

ALOQA MA’LUMOTLARI

Joylashgan eri: Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Pochta manzili: Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Elektron pochta manzili:* sirdmez@mail.ru gulistonyog@umail.uz
Rasmiy veb-sayti:* gulistonyog.uz

 3.

BANK REKVIZITLARI

Xizmat ko’rsatuvchi bankning nomi: “Ipak Y’oli” bank
Hisob raqami: 20210000500209300001
MFO: 01067

 4.

RO’YXATDAN O’TKAZISh VA IDENTIFIKACIYA RAQAMLARI:

ro’yxatdan o’tkazish organ tomonidan berilgan: 190
soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR): 200 323 067
davlat statistika organi tomonidan berilgan raqamlar:
MShT: 1150
KTUT: 05578258
XXTUT: 18121
MXOBT: 1724401

5.

AKCIYADORLIK JAMIYATLARI UChUN BUXGALTERIYA BALANSI
(ming so’mda)

Ko’rsatkichlar nomi

Satr kodi

Hisobot davri boshiga

Hisobot davri oxiriga

AKTIV
 I.Uzoq muddatli aktivlar
Asosiy vositalar: 000
Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) 010 8977193 9029124
Eskirish summasi (0200) 011 6146955 6479714
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 – 011) 012 2830238 2549410
Nomoddiy aktivlar: 000
Boshlang’ich qiymati (0400) 020
Amortizastiya summasi (0500) 021
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 – 021) 022
Uzoq muddatli investistiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080) 030 668840 737840
Qimmatli qog’ozlar (0610) 040 32748 32748
Sho”ba xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0620) 050 636092 705092
Qaram xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0630) 060
Chet el kapitali mavjud bo’lgan korxonalarga investistiyalar (0640) 070
Boshqa uzoq muddatli investistiyalar (0690) 080
O’rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) 090
Kapital qo’yilmalar (0800) 100 161351 184011
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910,0920,0930,0940) 110 1878395
shundan: muddati o’tgan 111
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) 120
I BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr.012+022+030+090+100+110+120) 130 3660429 5349656
II. Joriy aktivlar
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180) 140 5625322 7916296
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) 150 3216470 2525769
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) 160 145012 461026
Tayyor mahsulot (2800) 170 2263840 4929501
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) 180
Kelgusi davr xarajatlari (3100) 190
Kechiktirilgan xarajatlar (3200) 200 9358247 9681418
Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 3705660 1785180
shundan: muddati o’tgan* 211
Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) 220 957811 497013
Ajratilgan bo’linmalarning qarzi (4110) 230
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarning qarzi (4120) 240
Xodimlarga berilgan bo’naklar (4200) 250 1716627 15730
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar (4300) 260 897526 1178194
Byudjetga soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4400) 270 45185 41502
Maqsadli davlat jamg’armalari va sug’urtalar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4500) 280 1010 0
Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo’yicha qarzi (4600) 290
Xodimlarning boshqa operastiyalar bo’yicha qarzi (4700) 300 1987
Boshqa debitorlik qarzlari (4800) 310 87501 50754
Pul mablag’lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: 320 124388 10907
Kassadagi pul mablag’lari (5000) 330
Hisob-kitob schyotidagi pul mablag’lari (5100) 340 112414 2294
Chet el valyutasidagi pul mablag’lari (5200) 350
Boshqa pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) 360 11974 8613
Qisqa muddatli investistiyalar (5800) 370 496783
Boshqa joriy aktivlar (5900) 380
II BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr. 140+190+200+210+320+370+380) 390 19310400 19393801
BALANS aktivi bo’yicha jami (satr.130+390) 400 22970829 24743457
PASSIV
I. O’z mablag’lari manbalari
Ustav kapitali (8300) 410 986966 986966
Qo’shilgan kapital (8400) 420 993961 993961
Rezerv kapitali (8500) 430 1548995 1603329
Sotib olingan xususiy akstiyalar (8600) 440
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) 450 1091564 5534309
Maqsadli tushumlar (8800) 460
Kelgusi davr xarajatlari va to’lovlari uchun zaxiralar (8900) 470
I BO’LIM BO’YICHA jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) 480 4621486 9118565
II. Majburiyatlar
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 10087122 9668163
Shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) 491
shundan: muddati o’tgan uzoq muddatli kreditorlik qarzlari 492
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) 500
Ajratilgan bo’linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) 510
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) 520
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) 530
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) 540
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) 550
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar (7300) 560
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) 570
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) 580 10087122 9668163
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) 590
Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 8262221 5956729
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 6468513 3505056
shundan: muddati o’tgan joriy kreditorlik qarzlari* 602
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) 610 2935722 416439
Ajratilgan bo’linmalarga qarz (6110) 620
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga qarz (6120) 630
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) 640
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) 650
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) 660
Olingan bo’naklar (6300) 670 101495 11122
Byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz (6400) 680 1056983 1327205
Sug’urtalar bo’yicha qarz (6510) 690
Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar bo’yicha qarz (6520) 700 385377 237439
Ta’sischilarga bo’lgan qarzlar (6600) 710 150192 198300
Mehnatga haq to’lash bo’yicha qarz (6700) 720 389750 284314
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) 730 1333333 333293
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) 740 460375 2118380
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) 750
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) 760 1448994 1030237
II BO’LIM BO’YICHA jami (стр. 490+600) 770 18349343 15624892
BALANS passivi bo’yicha jami (satr.480+770) 780 22970829 24743457

6.

AKCIYaDORLIK JAMIYaTLARI UChUN MOLIYaVIY NATIJALAR TO’G'RISIDAGI hISOBOT (ming so’mda)
Ko’rsatkichlar nomi Satr kodi.

O’tgan yilning shu davrida

Hisobot davrida

Daromadlar (foyda)

Xarajatlar (zararlar)

Daromadlar (foyda)

Xarajatlar (zararlar)
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum 010 18244797 28027687
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 020 15167958 18050450
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020) 030 3076839 9977237
Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080),shu jumladan: 040 2070977 3081793
Sotish xarajatlari 050 153401 225177
Ma’muriy xarajatlar 060 208519 224959
Boshqa opеratsion xarajatlar 070 1709057 2631657
Hisobot davrining soliq solinadigan foydadan kеlgusida chеgiriladigan xarajatlari 080
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 090 141533 162761
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090) 100 1147395 7058205
Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+160), shu jumladan: 110
Dividеndlar shaklidagi daromadlar 120
Foizlar shaklidagi daromadlar 130
Moliyaviy ijaradan daromadlar 140
Valyuta kursi farqidan daromadlar 150
Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari 160
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar (satr.180+190+200+210), shu jumladan: 170 74738 1643402
Foizlar shaklidagi xarajatlar: 180 43546 951521
Moliyaviy ijara bo’yicha foizlar shaklidagi xarajatlar 190
Valyuta kursi farqidan zararlar 200 31192 691881
Moliyaviy faoliyat bo’yicha boshqa xarajatlar 210
Umumxo’jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170) 220 1072657 5414803
Favquloddagi foyda va zararlar 230
Foyda solig’ini to’lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230) 240 1072657 5414803
Foyda solig’i  250 89283 407637
Foydadan boshqa soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar 260 78670 400574
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260) 270 904704 4606592
Emitentning 2016 yil 1 chorak yakunlari bo’yicha 
HISOBOTI

 

 1.

EMITENTNING NOMI

To’liq:  ”Guliston ekstrakt yog’” Aksiyadorlik Jamiyati
Qisqartirilgan:  ”Guliston ekstrakt yog’” AJ
Birja tikerining nomi:* -

 2.

ALOQA MA’LUMOTLARI

Joylashgan eri: Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Pochta manzili: Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Elektron pochta manzili:* sirdmez@mail.ru gulistonyog@umail.uz
Rasmiy veb-sayti:* gulistonyog.uz

 3.

BANK REKVIZITLARI

Xizmat ko’rsatuvchi bankning nomi: “Ipak Y’oli” bank
Hisob raqami: 20210000500209300001
MFO: 01067

 4.

RO’YXATDAN O’TKAZISh VA IDENTIFIKACIYA RAQAMLARI:

ro’yxatdan o’tkazish organ tomonidan berilgan: 190
soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR): 200 323 067
davlat statistika organi tomonidan berilgan raqamlar:
MShT: 1150
KTUT: 05578258
XXTUT: 18121
MXOBT: 1724401

5.

AKCIYADORLIK JAMIYATLARI UChUN BUXGALTERIYA BALANSI
(ming so’mda)

Ko’rsatkichlar nomi

Satr kodi

Hisobot davri boshiga

Hisobot davri oxiriga

AKTIV
 I.Uzoq muddatli aktivlar
Asosiy vositalar: 000
Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) 010 8977193 9009722
Eskirish summasi (0200) 011 6146955 6316209
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 – 011) 012 2830238 2693513
Nomoddiy aktivlar: 000
Boshlang’ich qiymati (0400) 020
Amortizastiya summasi (0500) 021
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 – 021) 022
Uzoq muddatli investistiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080) 030 668840 737840
Qimmatli qog’ozlar (0610) 040 32748 32748
Sho”ba xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0620) 050 636092 705092
Qaram xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0630) 060
Chet el kapitali mavjud bo’lgan korxonalarga investistiyalar (0640) 070
Boshqa uzoq muddatli investistiyalar (0690) 080
O’rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) 090
Kapital qo’yilmalar (0800) 100 161351 164604
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910,0920,0930,0940) 110 1913269
shundan: muddati o’tgan 111
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) 120
I BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr.012+022+030+090+100+110+120) 130 3660429 5509226
II. Joriy aktivlar
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180) 140 5625322 13098114
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) 150 3216470 6862408
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) 160 145012 68690
Tayyor mahsulot (2800) 170 2263840 6167016
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) 180
Kelgusi davr xarajatlari (3100) 190
Kechiktirilgan xarajatlar (3200) 200 9358247 9567486
Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 3705660 2133412
shundan: muddati o’tgan* 211
Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) 220 957811 161485
Ajratilgan bo’linmalarning qarzi (4110) 230
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarning qarzi (4120) 240
Xodimlarga berilgan bo’naklar (4200) 250 1716627 16617
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar (4300) 260 897526 1675898
Byudjetga soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4400) 270 45185 224515
Maqsadli davlat jamg’armalari va sug’urtalar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4500) 280 1010 1
Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo’yicha qarzi (4600) 290
Xodimlarning boshqa operastiyalar bo’yicha qarzi (4700) 300
Boshqa debitorlik qarzlari (4800) 310 87501 54896
Pul mablag’lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: 320 124388 13013
Kassadagi pul mablag’lari (5000) 330
Hisob-kitob schyotidagi pul mablag’lari (5100) 340 112414 4400
Chet el valyutasidagi pul mablag’lari (5200) 350
Boshqa pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) 360 11974 8613
Qisqa muddatli investistiyalar (5800) 370 496783
Boshqa joriy aktivlar (5900) 380
II BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr. 140+190+200+210+320+370+380) 390 19310400 24812025
BALANS aktivi bo’yicha jami (satr.130+390) 400 22970829 30321251
PASSIV
I. O’z mablag’lari manbalari
Ustav kapitali (8300) 410 986966 986966
Qo’shilgan kapital (8400) 420 993961 993961
Rezerv kapitali (8500) 430 1548995 1548917
Sotib olingan xususiy akstiyalar (8600) 440
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) 450 1091564 2845234
Maqsadli tushumlar (8800) 460
Kelgusi davr xarajatlari va to’lovlari uchun zaxiralar (8900) 470
I BO’LIM BO’YICHA jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) 480 4621486 6375078
II. Majburiyatlar
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 10087122 10285337
Shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) 491
shundan: muddati o’tgan uzoq muddatli kreditorlik qarzlari 492
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) 500
Ajratilgan bo’linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) 510
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) 520
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) 530
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) 540
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) 550
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar (7300) 560
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) 570
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) 580 10087122 10285337
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) 590
Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 8262221 13660836
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 6468513 11856194
shundan: muddati o’tgan joriy kreditorlik qarzlari* 602
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) 610 2935722 8721910
Ajratilgan bo’linmalarga qarz (6110) 620
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga qarz (6120) 630
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) 640
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) 650
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) 660
Olingan bo’naklar (6300) 670 101495 74438
Byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz (6400) 680 1056983 385511
Sug’urtalar bo’yicha qarz (6510) 690
Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar bo’yicha qarz (6520) 700 385377 380214
Ta’sischilarga bo’lgan qarzlar (6600) 710 150192 145575
Mehnatga haq to’lash bo’yicha qarz (6700) 720 389750 342857
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) 730 1333333 833333
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) 740 460375 971309
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) 750
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) 760 1448994 1805689
II BO’LIM BO’YICHA jami (стр. 490+600) 770 18349343 23946173
BALANS passivi bo’yicha jami (satr.480+770) 780 22970829 30321251

6.

AKCIYaDORLIK JAMIYaTLARI UChUN MOLIYaVIY NATIJALAR TO’G'RISIDAGI hISOBOT (ming so’mda)
Ko’rsatkichlar nomi Satr kodi.

O’tgan yilning shu davrida

Hisobot davrida

Daromadlar (foyda)

Xarajatlar (zararlar)

Daromadlar (foyda)

Xarajatlar (zararlar)
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum 010 10283102 10764463
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 020 8741078 6893279
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020) 030 1542024 3871184
Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080),shu jumladan: 040 1003515 1806321
Sotish xarajatlari 050 84646 75858
Ma’muriy xarajatlar 060 103521 119114
Boshqa opеratsion xarajatlar 070 815348 1611329
Hisobot davrining soliq solinadigan foydadan kеlgusida chеgiriladigan xarajatlari 080
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 090 107748 59468
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090) 100 646257 2124331
Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+160), shu jumladan: 110
Dividеndlar shaklidagi daromadlar 120
Foizlar shaklidagi daromadlar 130
Moliyaviy ijaradan daromadlar 140
Valyuta kursi farqidan daromadlar 150
Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari 160
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar (satr.180+190+200+210), shu jumladan: 170 55179 64394
Foizlar shaklidagi xarajatlar: 180 33495 45086
Moliyaviy ijara bo’yicha foizlar shaklidagi xarajatlar 190
Valyuta kursi farqidan zararlar 200 21684 19308
Moliyaviy faoliyat bo’yicha boshqa xarajatlar 210
Umumxo’jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170) 220 591078 2059937
Favquloddagi foyda va zararlar 230
Foyda solig’ini to’lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230) 240 591078 2059937
Foyda solig’i  250 52117 153773
Foydadan boshqa soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar 260 43117 152493
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260) 270 495844 1753671
Emitentning 2015 yil yakunlari bo’yicha 
YILLIK HISOBOTI

 

Emitentning hisobotni tasdiqlangan organi: Akciyadorlik Umumiy Yigilish
Hisobotni tasdiqlash sanasi: 27 iyun 2016 yil

 1.

EMITENTNING NOMI

To’liq:  ”Guliston ekstrakt yog’” Aksiyadorlik Jamiyati
Qisqartirilgan:  ”Guliston ekstrakt yog’” AJ
Birja tikerining nomi:* -

 2.

ALOQA MA’LUMOTLARI

Joylashgan eri: Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Pochta manzili: Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Elektron pochta manzili:* sirdmez@mail.ru gulistonyog@umail.uz
Rasmiy veb-sayti:* gulistonyog.uz

 3.

BANK REKVIZITLARI

Xizmat ko’rsatuvchi bankning nomi: “Ipak Y’oli” bank
Hisob raqami: 20210000500209300001
MFO: 01067

 4.

RO’YXATDAN O’TKAZISh VA IDENTIFIKACIYA RAQAMLARI:

ro’yxatdan o’tkazish organ tomonidan berilgan: 190
soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR): 200 323 067
davlat statistika organi tomonidan berilgan raqamlar:
MShT: 1150
KTUT: 05578258
XXTUT: 18121
MXOBT: 1724401

 5.

EMITENTNING MOLIYAVIY-IQTISODIY HOLATI KO’RSATKIChLARI**

Ustav kapitalining rentabellik koefficienti: 0,326
Umumiy to’lovga layoqatlilikni qoplash koefficienti: 2,337
Mutlaq likvidlilik koefficienti: 0,015
O’z mablag’larining jalb qilingan mablag’lariga nisbati koefficienti: 0,442
Emitentning o’z mablag’larining qarz mablag’lariga nisbati: 0,244

 6.

HISOBOT YILDA QIMMATLI QOG’OZLAR BO’YIChA HISOBLANGAN DAROMADLAR MIQDORI

Oddiy akciyalar bo’yicha*
bir dona akciyaga so’mda: 221
bir dona akciyaning nominal qiymatiga foizda: 11,06
Imtiyozli akciyalar bo’yicha*
bir dona akciyaga so’mda: 221
bir dona akciyaning nominal qiymatiga foizda: 11,06
Boshqa qimmatli qog’ozlar bo’yicha*
bir dona qimmatli qog’ozga so’mda: -
bir dona qimmatli qog’ozning nominal qiymatiga foizda: -

 7.

QIMMATLI QOG’OZLAR BO’YIChA DAROMADLARNI TO’LASh YUZASIDAN MAVJUD QARZDORLIK

Oddiy akciyalar bo’yicha*
hisobot davri yakuni bo’yicha (so’mda): 97.179.357
oldingi davrlar yakuni bo’yicha (so’mda): 99.243.931
Imtiyozli akciyalar bo’yicha*
hisobot davri yakuni bo’yicha (so’mda): 1.023.539
oldingi davrlar yakuni bo’yicha (so’mda): 853.127
Boshqa qimmatli qog’ozlar bo’yicha*
hisobot davri yakuni bo’yicha (so’mda): -
oldingi davrlar yakuni bo’yicha (so’mda): -

 8.

KUZATUV KENGAShI, TAFTISh KOMISSIYaSI YoKI IJROIYa ORGANINING TARKIBIDAGI O’ZGARIShLAR

O’zgarish sanasi

F.I.Sh.

Lavozimi

Emitentning qaror qabul qilgan organi

Saylangan (tayinlangan)/ tarkibdan
chiqarilgan (bo’shatilgan, vakolatlarining muddati tugagan)
qaror qabul qilingan sana vazifaga kirishish sanasi
1 27.06.2015 27.06.2015 Ummatov Bekzod Xamzaevich Taftish komissiyaning a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
2 27.06.2015 27.06.2015 Raupov Abduraxmon Ilxomovich Taftish komissiyaning a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
3 27.06.2015 27.06.2015 Xatamov Ismoil Abdurazakovich Taftish komissiyaning a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
4 27.06.2015 27.06.2015 Mirzaiv Mubin Muxitdinovich Kuzatuv kengashi a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
5 27.06.2015 27.06.2015 Ximmatov Abdusamat Xalilovich Kuzatuv kengashi a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
6 27.06.2015 27.06.2015 Djuraev Valeriy Xusanovich Kuzatuv kengashi a’zosi  Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
7 27.06.2015 27.06.2015 Karimov Anvar Rasulovich Kuzatuv kengashi a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
8 27.06.2015 27.06.2015 Shadmanqulov Sherzod Ablakulovich Kuzatuv kengashi a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
9 27.06.2015 27.06.2015 Ismoilov Ibroxim Almanovich Kuzatuv kengashi a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
10 27.06.2015 27.06.2015 Akilxanov Olimdjon Bakirxanovich Kuzatuv kengashi a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
11 27.06.2015 27.06.2015 Tulaganov Dilshod Akbarovich Kuzatuv kengashi a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)
12 27.06.2015 27.06.2015 Isaev Muzaffar Mansurovich Kuzatuv kengashi a’zosi Akciyadorlik Umumiy Yigilish Saylangan (tayinlangan)

9.

HISOBOT YILIDA QO’ShIMChA ChIQARILGAN QIMMATLI QOG’OZLAR HAQIDAGI ASOSIY MA’LUMOTLAR ***
Emitentning chiqarish to’g'risida qaror qabul qilgan organi: Akciyadorlik Umumiy Yigilish
Qimmatli qog’ozning turi: oddiy akciya
Qimmatli qog’ozlarning soni: 76458
Bir dona qimmatli qog’ozning nominal qiymati: 1999
Chiqarilishning davlat ro’yxatidan o’tkazilgan sanasi: 23 sentyabr 2015 yil
Chiqarilishning davlat ro’yxatidan o’tkazilgan raqami: К0029-9
Joylashtirish shakli: naqd pulsiz
Joylashtirishning boshlanish sanasi:
Joylashtirishning yakunlanish sanasi:

10.

HISOBOT YILIDA EMITЕNT FAOLIYaTIDAGI MUHIM FAKTLAR

Muhim fakt nomi

Muhim fakt raqami

Muhim fakt yuz bеrgan sana

Muhim fakt e’lon qilingan sana

1 Qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash 32 27.06.2015 03.07.2015
2 Qimmatli qog’ozlarni chiqarish 25 12.09.2015 23.09.2015
3 Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar 36 27.06.2015 03.07.2015
4 Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar 06 27.06.2015 03.07.2015

11.

AKCIYADORLIK JAMIYATLARI UChUN BUXGALTERIYA BALANSI
(ming so’mda)

Ko’rsatkichlar nomi

Satr kodi

Hisobot davri boshiga

Hisobot davri oxiriga

AKTIV
 I.Uzoq muddatli aktivlar
Asosiy vositalar: 000
Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) 010 8161752 8555749
Eskirish summasi (0200) 011 5261060 5861331
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 – 011) 012 2900692 2694418
Nomoddiy aktivlar: 000
Boshlang’ich qiymati (0400) 020
Amortizastiya summasi (0500) 021
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 – 021) 022
Uzoq muddatli investistiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080) 030 668840 668840
Qimmatli qog’ozlar (0610) 040 32748 32748
Sho”ba xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0620) 050 636092 636092
Qaram xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0630) 060
Chet el kapitali mavjud bo’lgan korxonalarga investistiyalar (0640) 070
Boshqa uzoq muddatli investistiyalar (0690) 080
O’rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) 090
Kapital qo’yilmalar (0800) 100 356738 161351
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910,0920,0930,0940) 110
shundan: muddati o’tgan 111
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) 120
I BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr.012+022+030+090+100+110+120) 130 3926270 3524609
II. Joriy aktivlar
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180) 140 5460938 5625322
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) 150 4134784 3216470
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) 160 92692 145012
Tayyor mahsulot (2800) 170 1233462 2263840
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) 180
Kelgusi davr xarajatlari (3100) 190
Kechiktirilgan xarajatlar (3200) 200 8081676 9358247
Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 2946233 3705660
shundan: muddati o’tgan* 211 1079148
Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) 220 810941 957811
Ajratilgan bo’linmalarning qarzi (4110) 230
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarning qarzi (4120) 240
Xodimlarga berilgan bo’naklar (4200) 250 1205584 1716627
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar (4300) 260 769694 897526
Byudjetga soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4400) 270 9133 45185
Maqsadli davlat jamg’armalari va sug’urtalar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4500) 280 1010
Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo’yicha qarzi (4600) 290
Xodimlarning boshqa operastiyalar bo’yicha qarzi (4700) 300 1561
Boshqa debitorlik qarzlari (4800) 310 149320 87501
Pul mablag’lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: 320 120904 124388
Kassadagi pul mablag’lari (5000) 330 1
Hisob-kitob schyotidagi pul mablag’lari (5100) 340 112290 112414
Chet el valyutasidagi pul mablag’lari (5200) 350
Boshqa pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) 360 8613 11974
Qisqa muddatli investistiyalar (5800) 370 557205 496783
Boshqa joriy aktivlar (5900) 380
II BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr. 140+190+200+210+320+370+380) 390 17166956 19310400
BALANS aktivi bo’yicha jami (satr.130+390) 400 21093226 22835009
PASSIV
I. O’z mablag’lari manbalari
Ustav kapitali (8300) 410 831935 986966
Qo’shilgan kapital (8400) 420 993961 993961
Rezerv kapitali (8500) 430 1397873 1413175
Sotib olingan xususiy akstiyalar (8600) 440
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) 450 365250 1091564
Maqsadli tushumlar (8800) 460
Kelgusi davr xarajatlari va to’lovlari uchun zaxiralar (8900) 470
I BO’LIM BO’YICHA jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) 480 3589019 4485666
II. Majburiyatlar
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 8901739 10087122
Shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) 491
shundan: muddati o’tgan uzoq muddatli kreditorlik qarzlari 492
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) 500
Ajratilgan bo’linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) 510
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) 520
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) 530
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) 540
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) 550
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar (7300) 560
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) 570
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) 580 8901739 10087122
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) 590
Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 8602468 8262221
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 6863093 6468513
shundan: muddati o’tgan joriy kreditorlik qarzlari* 602
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) 610 3044792 2935722
Ajratilgan bo’linmalarga qarz (6110) 620
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga qarz (6120) 630
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) 640
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) 650
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) 660
Olingan bo’naklar (6300) 670 540881 101495
Byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz (6400) 680 845960 1056983
Sug’urtalar bo’yicha qarz (6510) 690
Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar bo’yicha qarz (6520) 700 790080 385377
Ta’sischilarga bo’lgan qarzlar (6600) 710 62255 150192
Mehnatga haq to’lash bo’yicha qarz (6700) 720 328704 389750
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) 730 1342500 1333333
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) 740 396875 460375
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) 750
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) 760 1250421 1448994
II BO’LIM BO’YICHA jami (стр. 490+600) 770 17504207 18349343
BALANS passivi bo’yicha jami (satr.480+770) 780 21093226 25835009

12.

AKCIYaDORLIK JAMIYaTLARI UChUN MOLIYaVIY NATIJALAR TO’G'RISIDAGI hISOBOT (ming so’mda)
Ko’rsatkichlar nomi Satr kodi.

O’tgan yilning shu davrida

Hisobot davrida

Daromadlar (foyda)

Xarajatlar (zararlar)

Daromadlar (foyda)

Xarajatlar (zararlar)
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum 010 30052907 34083401
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 020 25216163 28522674
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020) 030 4836744 5560727
Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080),shu jumladan: 040 3879934 4372376
Sotish xarajatlari 050 272385 291661
Ma’muriy xarajatlar 060 361552 399972
Boshqa opеratsion xarajatlar 070 3245997 3680743
Hisobot davrining soliq solinadigan foydadan kеlgusida chеgiriladigan xarajatlari 080
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 090 374159 271509
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090) 100 1330969 1459860
Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+160), shu jumladan: 110
Dividеndlar shaklidagi daromadlar 120
Foizlar shaklidagi daromadlar 130
Moliyaviy ijaradan daromadlar 140
Valyuta kursi farqidan daromadlar 150
Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari 160
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar (satr.180+190+200+210), shu jumladan: 170 842993 143459
Foizlar shaklidagi xarajatlar: 180 273189 88388
Moliyaviy ijara bo’yicha foizlar shaklidagi xarajatlar 190
Valyuta kursi farqidan zararlar 200 569804 55071
Moliyaviy faoliyat bo’yicha boshqa xarajatlar 210
Umumxo’jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170) 220 487976 1316401
Favquloddagi foyda va zararlar 230
Foyda solig’ini to’lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230) 240 487976 1316401
Foyda solig’i  250 65579 104716
Foydadan boshqa soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar 260 33792 96935
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260) 270 388605 1114750

13.

AUDITORLIK TEKShIRUVI NATIJALARI TO’G'RISIDA MA’LUMOT
Auditorlik tashkilotining nomi: «Kamila Azim Audit» MChJ
Litsenziya berilgan sana: 04 yanvar 2010 yil
Litsenziya raqami: AF №00580
Xulosa turi: ijobiy
Auditorlik xulosasi bуrilgan sana: 25 aprel 2016 yil
Auditorlik xulosasining raqami: 38
Tekshirish o’tkazgan auditor (auditorlar)ning F.I.Sh.: Sa’dullaev A.B.
Auditorlik xulosasining nusxasi:**** Auditorlik xulosasi ko’rib chiqish

14.

HISOBOT YILIDA TUZILGAN YIRIK BITIMLAR RO’YXATI

Bitim tuzilgan sana

Kontragеntning F.I.Sh. yoki to’liq nomi

Bitim prеdmеti

Summasi

Emitent bitim bo’yicha kim hisoblanadi (tovar va xizmatlarni oluvchi/ begonalashtiruvchi)

15.

HISOBOT YILIDA AFFILLANGAN ShAXSLAR BILAN TUZILGAN BITIMLAR RO’YXATI

Bitim tuzilgan sana

Kontragеntning F.I.Sh. yoki to’liq nomi

Bitim prеdmеti

Summasi

Emitеntning bitimlar bo’icha qaror qabul qilgan organi

Bitimlar bo’yicha qabul qilingan qarorlarning to’liq ta’rifi

16.

AFFILLANGAN ShAXSLAR RO’YXATI (hisobot yilining yakuni holatiga)

F.I.Sh. yoki to’liq nomi

Joylashgan eri (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman)

Ular affillangan shaxs deb e’tirof etilish asosi

Asos (lar) sodir etilgan sana

1 Mirzaiv Mubin Muxitdinovich Toshkent sh., Yunusobod tumani Kuzatuv kengashi a’zosi 27.06.2015
2 Ximmatov Abdusamat Xalilovich Toshkent sh., Chilonzor tumani Kuzatuv kengashi a’zosi 27.06.2015
3 Djuraev Valeriy Xusanovich Toshkent sh., Yunusobod tumani Kuzatuv kengashi a’zosi 27.06.2015
4 Karimov Anvar Rasulovich Sirdaryo vil., Guliston sh., Ulugobod Kuzatuv kengashi a’zosi 27.06.2015
5 Shadmanqulov Sherzod Ablakulovich Toshkent sh., Olmazor tumani Kuzatuv kengashi a’zosi 27.06.2015
6 Ismoilov Ibroxim Almanovich Toshkent sh., Sergli tumani Kuzatuv kengashi a’zosi 27.06.2015
7 Isaev Muzaffar Mansurovich Sirdaryo vil. Guliston sh., mkr. Kuzatuv kengashi a’zosi 27.06.2015
8 Akilxanov Olimdjon Bakirxanovich Toshkent sh., Sh.Rustavelli k. Kuzatuv kengashi a’zosi 27.06.2015
9 Tulaganov Dilshod Akbarovich Toshkent sh., Chilonzor tumani Kuzatuv kengashi a’zosi 27.06.2015
10 Ochilov Sobirjon Shaxrambaevich Toshkent vil., Yangiyo’l sh. Bosh direktor o’rinbosari 04.03.2013
11 Tayirov Baxtiyar Astanovich Toshkent sh., Mirzo-Ulugbek tumani Bosh hisobchi 16.05.2012

Yangiliklar

ЕПКИ

ИРСФР

Widgets