2018 yil uchun asosiy ko’rsatkichlar

 

Ko’rsatkichlar nomi Ulchov birligi 2017 yil 2018 yil o’zgarish o’sish su’rati
Mahsulot (tovar, ish, xizmat)larni sotishdan tushum ming.so’m 63.506.197,0 97.033.863,0 +33.527.666,0 152,8%
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat)larning tannarxi ming.so’m 51.048.951,0 62.460.696,0 +11.411.745,0 122,4%
Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi ming.so’m 12.457.246,0 34.573.167,0 +22.115.921,0 277,5%
Davr xarajatlari ming.so’m 8.277.921,0 17.086.356,0 +8.808.435,0 206,4%
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari ming.so’m 466.644,0 4.003.513,0 +3.536.869,0 857,9%
Moliyaviy faoliytning daromadlari ming.so’m 114.891,0 166.410,0 +51.519,0 144,8%
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar ming.so’m 1.920.650,0 2.213.662,0 +293.012,0 115,3%
Daromad (foyda) solig’ini tulagunga qadar foyda ming.so’m 2.840.210,0 19.443.072,0 +16.602.862,0 684,6%
Daromad (foyda) soligi ming.so’m 553.499,0 3.048.057,0 +2.494.558,0 550,7%
Hisobot davrining sof foydasi ming.so’m 2.286.711,0 16.395.015,0 +14.108.304,0 717,0%
Koeffitsientlar   2017 yil 2018 yil o’zgarish o’sish su’rati
To‘lov qobiliyati yoki qoplash koeffitsiyenti 2,443 2,789 +0,346 114,2%
O‘z aylanma mablag‘lari bilan ta’minlanganlik koeffitsiyenti 0,119 0,316 +0,197 265,5%
Xarajatlarning rentabellilik koeffitsiyenti 0,046 0,238 +0,192 517,4%
Aktivlarning rentabellilik koeffitsiyenti 0,066 0,299 +0,233 453,0%
O‘z va qisqa muddatli qarz mablag‘larning nisbat koeffitsiyenti 0,767 1,381 +0,614 180,1%
Ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish koeffitsiyenti 0,232 0,208 -0,024 89,7%
Asosiy vositalarning eskirish koeffitsiyenti 0,620 0,633 +0,013 102,1%

2016 y.

15.02.2017


2016 y. 9 oylik

25.10.2016


2016 y. 1 yarim yillik

25.07.2016


2016 y. 1 yarim yillik

15.02.2016


 

Print Friendly