АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ

НИЗОМИ

I. ЖАМИЯТНИНГ НОМИ, ЖОЙЛАШГАН МАНЗИЛИ ВА ҲУҚУҚИЙ ҲОЛАТИ

II. ЖАМИЯТНИНГ ФАОЛИЯТ СОҲАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ) МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

III. УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ МИҚДОРИ, УНИ КЎПАЙТИРИШ ВА КАМАЙТИРИШ ТАРТИБИ

IV. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ, НОМИНАЛ ҚИЙМАТИ ВА ХАР ҲИЛ ТУРДАГИ АКЦИЯЛАРНИНГ НИСБАТИ

V. АКЦИЯЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ

VI. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

VII. ДАРОМАДНИ (ФОЙДАНИ), ДИВИДЕНДЛАРНИ ТАҚСИМЛАШ ВА ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ТАРТИБИ

VIII. ЗАХИРА ФОНДИ ВА БОШҚА ФОНДЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

IX. ЖАМИЯТНИНГ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ

X. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

XI. КУЗАТУВ КЕНГАШИ

XII. ИЖРОИЯ ОРГАНИ (БОШҚАРУВ)

XIII. МИНОРИТАР АКЦИЯДОРЛАР ҚЎМИТАСИ

XIV. МОЛИЯ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИНИНАЗОРАТ КИЛИШ

XV. КОРПОРАТИВ МАСЛАҲАТЧИ

XVI. ЖАМИЯТНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТУГАТИШ

XVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

 

Просмотреть Устав предприятия (PDF файл — 997 Кб)

Print Friendly