Material incentives for members of the supervisory board, secretary of the meeting, the executive body and the audit commission of the company for 2018

 

Full name Amount, (UZS)
Executive agency
1 Zuparov Botir Zaxidovich 7 998 620
2 Allanazarov Baxtiyar Pozilovich 4 133 760
3 Eshonxonov Abduvaxid Kozokovich 9 847 060
4 Nishanov Zuxridin Ibadullaevich 9 847 060
5 Karimov Ruslan Rustamovich 9 853 060
6 Xusanbaev Ermonkul Kushmanovich 9 847 060
The members of the Supervisory Board and the Secretary of the meeting
1 Boltaboev Shuxrat Sultanovich 16 593 800
2 Gulomova Feruza Rafikovna 5 167 200
3 Diyarov Akbar Saitqulovich 13 165 820
4 Kurbanbaev Janibek Ilabekovich 13 165 820
5 Mavlyanov Negmat Abdullaevich 7 998 620
6 Mamatov Karim Esirgapovich 13 165 820
7 Nabieva Gulchexra Atxamjanova 5 167 200
8 Omarov Sherzod Yulchibaevich 7 998 620
9 Ruzmatov Baxrom Jumanazarovich 13 165 820
10 Soatov Obidjon Baxromovich 7 998 620
11 Sharipov Farxod Sameevich 5 167 200
12 Shobdiraxmonov Dilshod Ganijanovich 13 165 820
Revision Commission
1 Jovliev Shuxrat Norboevich 3 427 980
2 Nazarov Olim Aripovich 3 427 980
3 Utamuradov Sardor Akbarovich 6 311 020

06.03.2019


 

Material incentives of members of the Supervisory Board, the Secretary of the meeting and the executive body of the company for 2017

 

Full name Amount, (UZS)
Executive agency
1 Allanazarov Baxtiyar Pozilovich 7 428 835
2 Buranov Axrorjon Baxtiyorovich 8 087 850
3 Karimov Ruslan Rustamovich 688 960
4 Nishanov Zuxridin Ibadullaevich 15 516 685
5 Toshtemirov Kosim Turaevich 8 087 850
6 Xusanbaev Ermonkul Kushmanovich 15 516 685
7 Eshonxonov Abduvaxid Kozokovich 688 960
The members of the Supervisory Board and the Secretary of the meeting
1 Abralov Ma’ruf Maxmudovich 5 242 125
2 Boltaboev Shuxrat Sultanovich 12 393 875
3 Gulomova Feruza Rafikovna 7 151 750
4 Diyarov Akbar Saitqulovich 12 393 875
5 Ishimov Absalom Ochildievich 11 532 675
6 Kurbanbaev Janibek Ilabekovich 861 200
7 Mamatov Karim Esirgapovich 12 393 875
8 Maxmudov Xojimurod Mirpulat ug’li 6 290 550
9 Nabieva Gulchexra Atxamjanova 12 393 875
10 Ruzmatov Baxrom Jumanazarovich 6 103 325
11 Sagatov Olimjon Obidovich 6 290 550
12 Sharipov Farxod Sameevich 861 200
13 Shobdiraxmonov Dilshod Ganijanovich 6 103 325
14 Yunusov Shavvozbek Shavkat ug’li 6 290 550
15 Yakubov Farxod Ravshanovich 5 242 125
16 Malikov Umid Muradovich 13 315 418

16.04.2018


 

Material incentives of members of the Supervisory Board, the Secretary of the meeting and the executive body of the company for 2016

 

Full name Amount, (UZS)
Executive agency
1 Amanov Baxromdjon Xamrokulovich 2 520 135
2 Toshtemirov Kosim Turaevich 7 560 405
3 Buranov Axrorjon Baxtiyorovich 7 560 405
4 Nishanov Zuxridin Ibadullaevich 5 216 085
5 Xusanbaev Ermonkul Kushmanovich 7 560 405
The members of the Supervisory Board and the Secretary of the meeting
1 Ishimov Absalom Ochildievich 5 880 315
2 Boltaboev Shuxrat Sultanovich 5 880 315
3 Gulomova Feruza Rafikovna 5 880 315
4 Diyarov Akbar Saitqulovich 5 880 315
5 Mamatov Karim Esirgapovich 5 880 315
6 Maxmudov Xojimurod Mirpulat ug’li 5 880 315
7 Nabieva Gulchexra Atxamjanova 5 880 315
8 Sagatov Olimjon Obidovich 5 880 315
9 Yunusov Shavvozbek Shavkat ug’li 5 880 315
10 Malikov Umid Muradovich 5 880 315

05.01.2017


 

Material incentives of members of the Supervisory Board, the Secretary of the meeting and the executive body of the company for 9 months of 2016

 

Full name Amount, (UZS)
Executive agency
1 Amanov Baxromdjon Xamrokulovich 1 172 160
2 Toshtemirov Kosim Turaevich 3 516 480
3 Buranov Axrorjon Baxtiyorovich 3 516 480
4 Nishanov Zuxridin Ibadullaevich 1 172 160
5 Xusanbaev Ermonkul Kushmanovich 3 516 480
The members of the Supervisory Board and the Secretary of the meeting
1 Ishimov Absalom Ochildievich 2 735 040
2 Boltaboev Shuxrat Sultanovich 2 735 040
3 Gulomova Feruza Rafikovna 2 735 040
4 Diyarov Akbar Saitqulovich 2 735 040
5 Mamatov Karim Esirgapovich 2 735 040
6 Maxmudov Xojimurod Mirpulat ug’li 2 735 040
7 Nabieva Gulchexra Atxamjanova 2 735 040
8 Sagatov Olimjon Obidovich 2 735 040
9 Yunusov Shavvozbek Shavkat ug’li 2 735 040
10 Malikov Umid Muradovich 2 735 040

06.10.2017

Print Friendly